Công ty Cổ phần Vinhomes (đại diện Liên danh CTCP Đầu tư Cam Ranh – CTCP Vinhomes – CTCP Giải pháp năng lượng VinES) có văn bản đề nghị tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện công tác thu hồi đất dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh.

UBND thành phố Cam Ranh vừa báo cáo tiến độ triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, tính đến ngày 10/11. Theo đó, thành phố Cam Ranh đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Ban chỉ đạo triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh cũng đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Thành phố Cam Ranh đã lập chuyên trang Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh trên Cổng thông tin điện tử thành phố. Chuyên trang này đăng tải các nội dung văn bản của Trung ương, Tỉnh, Thành phố và các ngành chức năng liên quan đến dự án. Chuyên trang có các chuyên mục tin tức hàng tuần, hàng tháng về tiến độ dự án, khái quát về dự án.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND thành phố Cam Ranh đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án; kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án; thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh;…

Ngày 02/10, Công ty Cổ phần Vinhomes (đại diện Liên danh 03 nhà đầu tư) có văn bản đề nghị tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện công tác thu hồi đất dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh.

Theo đó, UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa để xin chủ trương cho phép thực hiện việc tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án để chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi có đơn xin tạm ứng.

Ngày 26/10, UBND tỉnh Khánh Hòa có Văn bản số 11133/UBND- XDNĐ về việc công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND thành phố hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, không làm phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại dự án.

Ngày 31/10, Nhà đầu tư có văn bản về việc cam kết đủ kinh phí thực hiện việc tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi dự án Khu đô thị Ven vịnh Cam Ranh.

Ngày 08/11, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đã tổ chức họp xét duyệt tạm ứng cho 19 hộ/21 thửa thuộc xã Cam Lập.

Liên quan đến đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/2000 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khu 1, khu 2, khu 3, nhà đầu tư đã phối hợp với phòng Quản lý đô thị tiến hành cắm 19 biển công khai quy hoạch đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/2000 Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khu 1, khu 2, khu 3.

Liên quan đến các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khu 1, khu 2, khu 3, ngày 03/10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, thành phố Cam Ranh (khu 1,2,3).

Các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khu 1, khu 2, khu 3 do Nhà đầu tư thực hiện trình Sở Xây dựng Khánh Hòa thẩm định.

UBND thành phố Cam Ranh đã triển khai tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị đối với các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khu 1, khu 2, khu 3. Đồng thời, UBND thành phố Cam Ranh cũng đã góp ý các đồ án nêu trên theo đề nghị của Sở Xây dựng Khánh Hòa.

Được biết, quy mô dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh hơn 1.254ha, thuộc địa bàn 10 xã, phường ven biển và đầm Thủy Triều của TP. Cam Ranh. Dân số khoảng 230.779 người.

Mục tiêu dự án là xây dựng mới khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ ven vịnh Cam Ranh, thời gian hoạt động 50 năm.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, sơ bộ tổng chi phí đầu tư thực hiện dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh khoảng 85.293 tỷ đồng.

Về cơ cấu sản phẩm, có khu nhà ở thương mại gồm 10.732 nhà biệt thự, 8.474 căn liền kề. Còn nhà ở xã hội khoảng 19.816 căn (gồm 18.450 căn chung cư và 1.366 căn nhà liền kề).

Tiến độ thực hiện dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với quy mô trên là 5 năm (từ năm 2023 đến hết năm 2027).

Gọi zalo
0917548866
Liên Hệ
Việt Khởi