CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN CÔNG TY VIỆT KHỞI
 

Triết lý kinh doanh : “KINH DOANH BẰNG SỰ TỬ TẾ

CEO Việt Khởi Land

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Tầm nhìn

2021: Top 100 công ty kinh doanh môi giới tốt nhất Việt Nam

2024: Top 10 công ty kinh doanh môi giới tốt nhất Việt Nam

2024: Trở thành chủ đầu tư dự án và cung cấp cho khách hàng 3000 sản phẩm Bất động sản.

Sứ mệnh

  • Cùng nhau tạo ra giá trị bền vững.
  • Chia sẻ giá trị cùng nhau.
  • Phụng sự xã hội tốt nhất.

Văn hóa doanh nghiệp

  1. Hướng về Tầm nhìn – Nghe theo sứ mệnh
  2. Giá trị cốt lõi làm thượng tôn
  3. Xây dựng lòng đam mê khách hàng với phương châm “Khách hàng là số 1”.
  4. Dũng cảm chịu trách nhiệm không đổ lỗi, không viện lý do, hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích chung, sẵn sàng dấn thân vì đại cuộc. Xây dựng Việt Khởi Land thành ngôi nhà, thành gia đình thứ 2 của tất cả anh chị em Việt Khởi.

Giá trị cốt lõi

Chính trực – Hiệu quả – Công bằng – Chuyên nghiệp – Kỷ luật.

Triết lý kinh doanh :

“KINH DOANH BẰNG SỰ TỬ TẾ ”

Tiếng Việt EN