Chính sách thưởng Best Seller 2020

Ngày đăng: 07/02/2020

chính sách thưởng best seller 2020 của việt khởi land

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

  • Đối tượng: Tất cả Nhân viên Kinh doanh (NVKD) thuộc Khối kinh doanh Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Việt Khởi.
  • Sản phẩm: Tất cả sản phẩm do Công ty Việt Khởi Land phân phối trong năm 2020.
  • Áp dụng đối với các giao dịch (GD) thành công phát sinh trong năm 2002.

QUY ĐỊNH

  • Giao dịch thành công là giao dịch khi Khách hàng (KH) hoàn tất ký hợp đồng và thành toán đầy đủ số tiền đợt 1 với Chủ đầu tư đúng quy định (Trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc).
  • Tất cả các Giao dịch thành công được Bộ phận Thư ký và Kế toán thống kê xác nhận.
  • Doanh thu được tính trên giá bán sản phẩm trước VAT và sau khi trừ tất cả các chiết khấu, ưu đãi, quà tặng KH khác (nếu có).
  • Mỗi NVKD được hưởng 1 phần thưởng tương ứng với Tổng Doanh thu cao nhất của cá nhân đạt được.
  • Chính sách Thưởng Best Seller độc lập với các chính sách lương, thưởng, phụ cấp khác và bao gồm các khoản thuế có liên quan (nếu có) theo quy định.
Tiếng Việt EN